Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Kadına Şiddet konferansı gerçekleştirildi.

Kadına Şiddet Söyleşisi Düzenlendi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi tarafından düzenlenen “Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Kadına Şiddet Söyleşisi” İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi.

Programda ilk sözü alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hediye Şirin Ak: “ Ne kadar inkar etmek istesek de kadına şiddet çağımızın kötü gerçeklerinden birisi olarak karşımızda duruyor. Son bir yılda öldürülen kadınların sayısı, kadına yönelik şiddetin önlenemediğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Türkiye’de 2019 yılının ilk altı ayında 214 kadın öldürülmüştür. Ve bu kadınların çoğu da evlerinde katledilmiştir.” dedi. Şirin Ak: “Kadına şiddeti görmezden gelmeyi bırakmalı ve harekete geçmeliyiz. Çünkü biz görmezden gelmeye devam ettikçe, kadına uygulanan şiddet gerçekliğini korumaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

Konuşmacılardan Can Çulha: “Kadına Şiddet Nedir”, Utku Koloğlu: “Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir”, Siyami Demir: “Aile İçi Şiddet”, Gizem Gökdere: “Kadın ve Şiddet” başlıklı sunumlarını gerçekleştirildi. Sunumlarda şiddet döngüsü, hırpalanmış kadın sendromu, şiddet uygulayan erkeklerin özellikleri, cinsiyet temelli yaşam döngüsü, 6284 sayılı kanun ile ilgili bilgiler yer aldı.