Diplomaside, Siyasette, Akademide Kadın Söyleşisi gerçekleştirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇAKAUM) tarafından 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen konferansta, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Yazgan “Diplomaside, Siyasette, Akademide Kadın” konulu bir konuşma yapmıştır. Konferansın açılışı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Özcan ve ÇAKAUM Müdürü Dr. Hediye Şirin Ak tarafından gerçekleştirilmiştir.

Konuşmasına kadına karşı şiddete dikkat çekerek başlayan Doç. Dr. Yazgan, güncel Tüik verilerine göre Türkiye’de kadınların eğitim düzeyi, istihdama katılım düzeyleri ve farklı mesleklerde kadın oranlarına referansla, söz konusu alanlarda kadınların olumsuz koşullara sahip olmasının nedenleri ve cam tavan olgusu üzerinde durmuştur. Yazgan, mevcut istatistiklere göre, akademik hiyerarşinin üst basamaklarında ve idari görevlerde kadın akademisyenlerin sayılarının az olmasının neden ve sonuçlarını alandaki akademik çalışmalara referans vererek değerlendirmiştir. Yazgan konuşmasında; diplomasi alanında İsveç örneğinden hareketle, dış politika pratiklerinin toplumsal cinsiyet perspektifiyle uygulanması konusundaki değerlendirmelere ve kadın hareketinin siyasette belirleyici olabildiği ülkelerle ilgili gelişmelere yer vermiştir.

Geniş katılımın olduğu konferansa öğretim üyeleri ve öğrenciler de yorum ve değerlendirmeleriyle katkıda bulunmuştur.