“Kadın, Şiddet, Hukuk” söyleşisi gerçekleştirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇAKAUM) tarafından, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında düzenlenen “Kadın, Şiddet, Hukuk” söyleşisi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Arı’nın teşrifleriyle Uluyazı Kampüsü İİBF Kırmızı Salonda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Arı, 2019’un ilk 10 ayında 383 kadın cinayetinin gerçekleştiğini, kadın cinayetlerini engellemek için çaba gösterilmesi gerektiğini, kadına şiddetin önlenmesinde eğitimin çok önemli olduğunu vurguladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hediye Şirin Ak, kadına karşı şiddetin bugün tüm dünyada yaşanan, çok sayıda kadının maruz kaldığı bir insan hakları sorunu olduğunu ve akademi olarak toplumda farkındalık yaratma görevini yerine getirmeye çalışacaklarını belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Erhan Bulut, kadına karşı şiddetin temel sebebinin ataerkil toplum yapısının yarattığı toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu ifade etti. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususundaki yasal düzenlemelerin oldukça güçlü olduğunu ancak eşitliğin yeterli olmadığını, yargı organlarının ve kolluk kuvvetlerinin var olan hukuki düzenlemelerin uygulanması hususunda çok daha duyarlı ve bilinçli olmaları gerektiğini söyledi.

Konuşmacılardan Av. Elif Deniz, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında “kadına karşı şiddeti” değerlendirdi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair 6284 Sayılı Kanun’daki koruma mekanizmalarını ve hangi makamlara başvurulabileceğini pratik örnekler üzerinden ifade ederek özellikle kolluk kuvvetlerine bu konuda önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Program sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Arı ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Osman Gümüşçü, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Erhan Bulut ve Av. Elif Deniz’e hediye takdim ettiler.

Fotoğraf Galerisi İçin Tıklayınız